Zajímá mě Váš názor - napište mi

Tel.: +420 732 475 570

Email: hubackovaa@senat.cz

Moje aktivity

 
 
 
Více než 25 let pracuji ve veřejné správě a prioritně se věnuji oblasti životního prostředí. Pomáhala jsem obcím se stavbami vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, s povodněmi a v současné době společně řešíme klimatické změny, dopady sucha a ohrožení pitných vod.
 
Na podzim v roce 2016 jsem se stala senátorkou za Hodonínsko, volební obvod č. 79. Náplní moji práce není jen samotná tvorba legislativy a dohlížení a opravování zákonu, ale také mnoho různorodých činností jak v Senátu v Praze, tak především v mém regionu na Hodonínsku a Kyjovsku.
 
Možná neumím chodit po rautech,
ale umím chodit po stavbách a řešit problémy.
 
 
 
 
     

Novela zákona o insolvencích 

Po legislativní stránce jsem se velmi aktivně věnovala zákonu o obcích, vodnímu zákonu, zákonu o zpracování osobních údajů, volebnímu zákonu a na konci roku 2018 novele zákona o insolvencích.  Tato novela zákona byla velmi složitá. Jejím cílem bylo zpřístupnit institut oddlužení více dlužníkům, kterých je v ČR více než 800 tisíc a zmírnit vstupní podmínky pro jejich oddlužení. Stala jsem se zpravodajkou k této novele v Senátu a byla jsem pověřena novelu projednat i v Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo velmi emotivní, ale změna byla přijata. Z těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších změn uvedu především zkrácení lhůty insolvenčního řízení na 5 let, u důchodců a zranitelných osob (invalidita II. a III. stupně) na 3 roky a pokud dlužník vynaloží veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů, může být od dluhů osvobozen, i když uhradí jen minimum. Pro tisíce dlužníků se tak otevírá cesta k oddlužení a šance na druhý životní start. A přede mnou stojí další výzva: jak legislativně pomoct mladým lidem, kteří vstupují do života s exekucí na dluhy, které často způsobili nezodpovědní rodiče.

 

Novela stavebního zákona 

Aktivně se věnuji novele stavebního zákona. Předkladatelem je sice ministerstvo pro místní rozvoj, ale zpracovatelem předlohy záměru je hospodářská komora. To je možná poprvé, co návrh zákona nezpracovávají legislativci, ale privátní právníci. Už to vzbuzuje obavy, komu na míru je zákon ušitý. Jistě, se základní ideou, tedy urychlením a zjednodušením řízení lze souhlasit, nikoli však se způsobem provedení. V předložené verzi vůbec nejde o ochranu občana a veřejného zájmu. Stavební řízení se občanovi naopak hodně vzdaluje! Zřizuje se totiž nový model úřadů. Navrhuje se zřízení samostatného nejvyššího stavebního úřadu se sídlem v Praze a v krajských městech budou základní stavební úřady, které budou mít své pobočky někde v území. Zda ty pobočky budu tam, kde dosud nebo jen v městech s rozšířenou působností a jaké budou mít pravomoci, to se zatím neví. Nebudou však součástí stávajících městských úřadů. Je pro mne divné, že se zatím ani neví, kde bude občan svou žádost o stavební povolení dávat, kdo o ní bude rozhodovat, ale tvrdí se, že to povede ke zjednodušení řízení! Kolik nás takový pokus bude stát, to už není jasné vůbec!

 

Bojujeme proti těžbě štěrku v Bzenci

Svou senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám vás na suchu!“, a snažím se pro to udělat  maximum. Nejvíce času věnuji stěžejní kauze v mém regionu:  „Ochrana pitné vody prameniště Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku.“  Tento konflikt veřejných zájmů těžby štěrkopísku a ochrany pitné vody trvá od roku 2004 až do současnosti. V roce 2018 byla tato kauza projednána v rámci petice na veřejném slyšení v Senátu PČR, který jednoznačně podpořil ochranu pitné vody a závěrem ve svém usnesení doporučil učinit veřejnou oponenturu k podkladům tohoto případu, na což Ministerstvo životního prostředí ČR nereaguje a snaží se tomu vyhnout. Na můj dotaz ohledně veřejné oponentury pan ministr Brabec odpověděl, že veřejná oponentura probíhá tím, že běží další správní řízení, kde můžeme uplatňovat připomínky k předkládaným posudkům, podkladům a návrhům. To jistě ano, ale bohužel v nich nikdy nedochází k ověření pravdivosti ani posudků předložených v rámci procesu posuzování vlivu Ministerstvu životního prostředí ČR ani k přehodnocení posudků z hlediska klimatických změn a vlivů dlouhodobého sucha. V současné době již o těžbu štěrkopísku nežádá firma Jampílek, ale firma České štěrkopísky, která celý záměr převzala. Této firmě v lednu 2019 vydal Obvodní báňský úřad v Brně rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Nemůže nás v žádném případě uklidnit věta, že jde pouze o administrativní stanovení čáry v mapě! Naopak! Tímto rozhodnutím se již otvírá prostor pro žádost o těžbu! Co musíme ještě udělat? Odvolání proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Brno byla podána. Český báňský úřad zatím v dané věci nerozhodl, a pokud vyhoví žadateli o těžbu, musí být podána žaloba k soudu. Na to se obce zastoupené Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s. připravují. Občanům není lhostejné to, jakým směrem se tato kauza ubírá. Je pro ně zcela nepochopitelný postoj Ministerstvo životního prostředí ČR, které zůstává na svém tvrzení, že těžba není pro pitnou vodu rizikem. Společně s Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s., obcemi v mém regionu, budu v boji o vodu aktivně pokračovat a to všemi dostupnými prostředky!

 

Koordinační jednání ve věci přípravy a realizace výstavby dálnice D55

Dále se snažím obcím v mém regionu aktivně pomáhat koordinačními jednáními ve věci přípravy a realizace výstavby dálnice D55 a to zejména v úseku Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice D55 představuje mimořádně důležitý rozvojový projekt, který povede nejen ke zlepšení života obyvatel, ale především ke zlepšení bezpečnosti a zrychlení dopravy v daném úseku.  Mou snahou je napomoci urychlení procesu přípravy projektu a jeho realizaci.

 

Kulturní akce

V Senátu se mi podařilo uspořádat dva odborné semináře a pět výstav. Náš region tak mohla reprezentovat paní Ludmila Kováříková se svoji uměleckou keramikou, dále slavné fotografie stařenek v krojích paní Líby Taylor pod názvem Víchernice, mizející parádnice Moravy a umělecké fotografie skupiny KONTAKT. Domov Horizont v Kyjově prezentoval výrobky svých klientů a pan Michael Pavlovský svá dřevěná umělecká díla v rámci výstavy Hravé umění. Je mi ctí můj region každoročně reprezentovat v ratíškovském kroji v rámci krásné akce Krojované slavnosti v Senátu, kde vystupují lokální soubory regionů a stejně tak jsme pyšná, když naše soubory vystoupí v rámci Kulturního léta v Senátu např. soubory z Ratíškovic, Bzence a Dolních Bojanovic.

 

Reprezentace v zahraničí

V roce 2019 jsem měla tu čest reprezentovat Českou republiku na zahraniční cestě v rámci delegace s předsedou Senátu v Ománu. Cílem této cesty bylo podepsat dohodu o letecké dopravě mezi Českem a Ománem, projednání možnosti zřízení konzulátů, rozšíření spolupráce obchodních komor Česka a Ománu, rozšíření spolupráce a výměny studentů vysokých škol Univerzity Karlovy a Univerzity Sultána Quboose a také možnosti spolupráce v oblasti nakládání s odpady, čištění vod, boje se suchem, energetice či stavbě železnic.

 

Prohlídky Senátu pro žáky a studenty z regionu

Ráda umožním prohlídky Senátu a zahrady žákům a studentům z mého regionu.

 

 

 

Jak jsem již zmínila na začátku, práce senátorky je velmi různorodá a jsem ráda, že právě mně jste dali tu důvěru Vás zastupovat v senátu PČR.

 

 

 

Facebook:

Copyright © Resi-Design 2016 www.resi-design.cz.
roh.png, 3,1kB

V nákupním košíku nemáte žádné zboží.

Dosud nebyl přidán žádný produkt.